Bli Medlem

Her kan du foreta innmelding i mobelfakta.no.

BLI MEDLEM I MOBELFAKTA.NO

Velkommen som medlem i mobelfakta.no.

Innmelding gjøres på skjemaet nedenfor.

Det er medlemskrav i mobelfakta.no at alle medlemsbedrifter igangsetter og gjennomfører - eller har igangsatt og gjennomført, gjeldende miljø- og kvalitetstiltak for tilegning av aktuell dokumentasjon etter gjeldende krav i mobelfakta.no.

Nye medlemmer i mobelfakta.no må gjennomføre et obligatorisk dagskurs i miljø- og kvalitet for innføring i gjeldende miljø- og kvalitetskrav i mobelfakta.no. Kurset er skreddersydd både små og store bedrifter, og gjennom kursdeltagelse får bedriftene hjelp til igangsetting og mulighet for oppfølging av prosessene med miljøsertifisering av bedriften etter ISO14001 - internasjonal standard eller Miljøfyrtårn - norsk standard, miljø- deklarering/dokumentering av møbler i form av EPD - internasjonal standard eller Svanemerke - nordisk standard, i tillegg til kvalitetssertifisering fra mobelfakta.no - europeisk og norsk standard.

Nye medlemsbedrifter mottar tilbud om dagskurs ved innmelding i mobelfakta.no, og nye tilsvarende felleskurs annonseres i form av newsletters via e-post og på nettsiden under Nyheter.

Bedrifter som allerede har igangsatt eller gjennomført miljøsertifisering av bedrift i form av Miljøfyrtårn eller ISO 14 001, miljø- deklarering/dokumentering av møbler i form av EPD eller Svanemerket og kvalitetssertifisering, krysser av for hvilke tiltak bedriften allerede har igangsatt eller gjennomført.

Mer informasjon om gjeldene miljøkrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/miljokrav/

Mer informasjon om gjeldene kvalitetskrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/

Mer informasjon om kvalitetstesting i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/


Skjema for innmelding i mobelfakta.noBedriftsnavn*
Navn på kontaktperson:*
E-postadresse kontaktperson:*
Telefon kontaktperson:*
 
 
Bedriften har allerede igangsatt eller gjennomført:-Miljøsertifisering av bedrift     -Miljøsertifisering av møbler     -Kvalitetssertifisering av møbler     
 
 
 
  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost