Forbrukerinformasjon

Hva skal jeg gjøre? Hvem skal jeg spørre? mobelfakta.no mottar mange forbrukerhenvendelser om møbel- reklamasjon, stell og vedlikehold.

KUNDESERVICE

MOBELFAKTA.NO

mobelfakta.no er en frivillig medlemsforening under bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri, for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. Men mobelfakta.no tilbyr også informasjon om gjeldende miljø- og kvalitetskrav i mobelfakta.no til forhandlere, innkjøpere og forbrukere, og besvarer også gjerne relevante forbrukerspørsmål om møbel- miljø og kvalitet, i den grad det er mulig.

KLAGE/REKLAMASJON

Det gjøres likevel oppmerksom på at mobelfakta.no ikke er en klageinstans når det gjelder reklamasjon/klage fra forbruker, og ved slike henvendelser henvises kunden til forhandler av produktet det klages på, deretter til produsent, og eventuelt videre til Forbrukerrådet - rådgivningstelefonnummer: 037037.

Mer informasjon om møbelreklamasjon finner du her:
http://www.mobelfakta.no/informasjon/moebelreklamasjoner-article298-386.html

Mer informasjon om stell og vedlikehold av møbel finner du her:
http://www.mobelfakta.no/informasjon/moebel-stell-og-vedlikehold-article177-386.html

Mer informasjon om gjeldende kvalitetskrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/

Mer informasjon om gjeldene miljøkrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/miljokrav/


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost