Håndbok for mobelfakta.no

Håndboken beskriver de bestemmelser og prosedyrer som gjelder for mobelfakta.no.

åndbok for mobelfakta.no

I Håndboken finner du informasjon om bestemmelser og prosedyrer som gjelder for mobelfakta.no - også beskrevet på nettsiden, deriblant: produktgrupper og standarder, kravspesifikasjoner, testing og kontroll, godkjenning og sertifisering, testlaboratorier og sertifiseringsorganer, merking og profilering.

Det er mobelfakta.no som utvikler, forvalter og overvåker ordningen, og som bestemmer hvilke krav som skal stilles til produktene mht. miljø og kvalitet.

Håndboken retter seg både mot medlemmer av mobelfakta.no, potensielle nye medlemmer - dvs. produsenter av møbler og innredninger, men også til innkjøpere og forbrukere.

Håndboken fås ved henvendelse til post@mobelfakta.no


 

 


 

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost