Møbellaboratoriet i Sykkylven

Møbellaboratoriet i Sykkylven foretar kvalitetstesting av møbel etter europeiske- og norske standarder på forespørsel fra møbelprodusent.

KONTAKTINFORMASJON

E-postadresse: post@mobellab.no
Telefon: (0047) 70 25 29 34
Mobil: (0047) 93 43 31 12
Adresse: Møbellaboratoriet AS, Boks 233, 6239 Sykkylven


PROSEDYRE VED TESTING AV MØBEL OG UTSTEDELSE AV TESTRAPPORT OG PRODUKT- KOLLEKSJONSSERTIFIKAT

Ved ønske om kvalitetstesting av møbel ved Møbellaboratoriet i Sykkylven må møbelprodusent kontakte Møbellaboratoriet og etter avtale sende/bringe møbelet som skal kvalitetstestes til Møbellaboratoriet, sammen med eventuell nødvendig tilleggsdokumentasjon - hva som eventuelt skal sendes/bringes i tillegg blir opplyst om ved henvendelse til Møbellaboratoriet.

 • Forventet testperiode pr. møbel er ca. 2-4 uker.
 • Etter ferdigstilt testing returnerer møbellaboratoriet det testede møbelet og eventuell tilleggsdokumentasjon, samt dokument med testresultater, tilbake til produsent.
 • Produsent må deretter sende godkjent testrapport til mobelfakta.no for å få utstedt produkt- og/eller kolleksjonssertifikat som dokumentasjon på godkjent kvalitet.
 • Forventet tid til produksjon- og oversendelse av produkt- og/eller kolleksjonssertifikat fra mobelfakta.no til produsent er ca. 1-2 uker.
 • Et produktsertifikat har 5 års holdbarhet under forutsetning av at det ikke er foretatt utslagsgivende endringer på møbelet.
 • Ved utslagsgivende endringer på møbelet må tidligere testede møbler testes på nytt.
 • Ved utslagsgivende endringer på møbelet forplikter produsenten seg til å selv ta intiativ til ny testing av møbelet (etter gjeldende prosedyrer).

OPPDATERING AV EUROPEISKE STANDARDER OG KVALITETSKRAV

Alle kvalitetstestene som foretas på Møbellaboratoriet i Sykkylven utføres etter europeiske og norske standarder som kontinuerlig oppdateres og redegjøres for på nettsiden og i håndboken til mobelfakta.no.

Nb! Det er mulig å abonnere på automatisk oppdatering av internationale standarder via Standard Online - tjeneste i Standard Norge - ledende aktør på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge . Les mer om Standard Norge sine tjenester: www.standard.no


SAMARBEID MOBELFAKTA.NO, MØBELLABORATORIET OG TEKNISK KOMITE/TK

mobelfakta.no er en selvstendig og uavhengig medlemsforening for møbelprodusenter.

Møbellaboratoriet i Sykkylven er et selvstendig og uavhengig møbeltestlaboratorium - norges eneste møbeltestlaboratorium. 

Møbellaboratoriet kvalitetstester møbler på oppdrag fra møbelprodusenter og holder seg oppdatert på nye europeiske standarder - som er gjeldende i mobelfakta.no, og utarbeider kravspesifikasjoner som møbelet kvalitetstestes etter. mobelfakta.no utsteder produkt-/kolleksjonssertifikat basert på fremlagte godkjente testrapporter fra Møbellaboratoriet og/eller øvrige internasjonale akkrediterte møbeltestlaboratorier.

Teknisk Komite/TK (etablert 11.03.10) er underlagt mobelfakta.no og Møbellaboratoriet, og har til hensikt å støtte Møbellaboratoriet i tekniske vurderinger og eventuelle vurderinger av forslag om nye europeiske eller norske standarder.


MØBELLABORATORIETS ORGANISERING OG HISTORIKK

 • 1993: RISS startet.
 • 1996: MØBELTEK AS startet.
 • 2001: Sammenslåing av RISS og MØBELTEK til RISS MØBELTEK AS.
 • 2003: Teknologisk Institutt Møbellaboratoriet AS ble etablert i samarbeid med laboratoriet i Oslo og i Sykkylven, med TI og RISS MØBELTEK AS som aksjonærer.
 • 2004: TI ble kjøpt ut og navnet endret til MØBELLABORATORIET AS. Laboratoriet i Oslo ble lagt ned og utstyret flyttet til Sykkylven. MØBELLABORATORIET AS eies 100% av RISS MØBELTEK AS.

AKSJONÆRER I RISS MØBELTEK AS

1) Formfin Møbler A/S
2) Møre og Romsdal Fylkeskommune 
3) Br. Øyehaug A/S
4) Hj. Brunstad Fabrikker A/S
5) L.P.Riksheim Treindustri A/S
6) SNU
7) RISS
8) Industriforskning A/S
9) ACT AS
10) AMATEC AS
11) Modi Skandinavia AS (Hjellegjerde)
12) Johan P. Tynes Trevare A/S
13) A/S VM Invest 
14) J.E. Ekornes A/S
15) Hjellegjerde Møbler A/S
16) Stokke Fabrikker AS
17) A. Falkenberg Eftf. AS
18) Sparebanken Møre


NOEN INTERNASJONALE MØBELTESTLABORATORIER

Norge
Møbellaboratoriet AS, Sykkylven

Sverige
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Danmark
Dansk Teknologisk Institutt

Storbrittania, Kina og Taiwan
SATRA

Tyskland
LGA


 • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
 • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
 • Tlf.: (+47) 959 12 786
 • Send epost