Hva er mobelfakta.no?

mobelfakta.no er en medlemsforening for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. Merkenavnet/logoen/møbelmerket: mobelfakta.no, dokumenterer at møbelprodusenten som benytter det har miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisert bedriften/produksjonen.

MOBELFAKTA.NO

MEDLEMSFORENINGEN

mobelfakta.no er en medlemsforening under bransjeforeningen Designindustrien i Norsk Industri http://www.norskindustri.no/bransjer/mobelinterior for møbelprodusenter som satser på miljø og kvalitet. Gjennom medlemskap i mobelfakta.no forplikter produsentene seg til å miljø- og kvalitetssertifisert møblene de produserer og miljøsertifisere bedriften/produksjonen. Foreningen har i 2017 ca 20 medlemsbedrifter.

Mer informasjon om mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/mobelfakta-no/historikk/

Mer informasjon om medlemsbedrifter i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/medlemmer

Mer informasjon om gjeldende kvalitetskrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/kvalitetskrav/.

Mer informasjon om gjeldene miljøkrav i mobelfakta.no finner du her:
http://www.mobelfakta.no/miljokrav/

MERKENAVNET/LOGOEN/MØBELMERKET: MOBELFAKTA.NO

mobelfakta.no jobber med å få møbelmerket: mobelfakta.no, i bruk på møbler som har gjennomgått- og bestått omfattende kvalitetstester etter gjeldende kravspesifikasjoner i mobelfakta.no, i tillegg til at de er miljø- dokumentert/deklarert, og produsert av møbelprodusenter som har miljøsertifisert bedriften/produksjonen. 

Merkenavnet/logoen/møbelmerket: mobelfakta.no, kan kun benyttes av møbelprodusenter som er medlemmer i mobelfakta.no.


AMBISJONER OG MÅL I MOBELFAKTA.NO

KOMPETANSELØFT

Det er et mål for mobelfakta.no å kunne tilby et kontinuerlig oppdatert og relevant faglig innhold innen miljø og kvalitet for medlemsbedriftene. Miljø- og kvalitetstiltakene som utvikles og tilbys gjennom mobelfakta.no har bla. til hensikt å sikre produsentene aktuell kompetanse innen miljø og kvalitet, samt styrke bedriftenes konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt.

FORMIDLING

mobelfakta.no jobber kontinuerlig med bla. å påvirke til at:

  1. Så mange møbelprodusenter som mulig tegner medlemskap i mobelfakta.no og iverksetter de miljø- og kvalitetstiltakene som gjelder i mobelfakta.no.
  2. Så mange medlemsbedrifter som mulig benytter møbelmerket: mobelfakta.no, på aktuelle møbler i presentasjons- og salgssammenheng.
  3. Offentlige innkjøpere - stat, fylke og kommune, samt store private innkjøpere, stiller aktuelle miljø- og kvalitetskrav i forbindelse med offentlige- og eller store private møbelinnkjøp.
  4. Så mange forhandlere som mulig i alle ledd benytter mobelfakta.no i kommunikasjon med forbruker.

  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost